Metapostan alta ematea

Metapostan altan emateko eta zerbitzu guztiak erabili ahal izateko, Gipuzkoako Urak-en bezero izan behako zara eta datu-orri hau bete. Datu-orri hau betetzeko, zure azkeneko fakturaren datuak eman behar dizkiguzu. Mesedez, aurrean eduki.


  • Metapostan alta emateko derrigorrezkoa da txartel elektronikoaren bitartez konektatuta egotea


  • Datu pertsonalak

    * Derrigorrezko datuak

    Azkeneko fakturaren datuak

    * Derrigorrezko datuak

    Gizpuzkoako Urak-ek ziurtatzen du datu-orrian jasotako datu guztiak erabiliko direla norberaren datuak babesteko abenduaren 13ko 15/99 Lege Organikoan (LOPD) onartzen dituen eran eta murrizketa eta eskubideekin.