Alta horniduran

Gipuzkoako Urak-eko abonatu berri gisa alta formalizatzeko, datu-orri hau bete, inprimatu, sinatu eta bidali behar duzu, NANaren fotokopia batekin eta udal bakoitzak ezarritako gainerako eskakizunekin (orri honen amaieran adierazitakoak), bai faxez 943 69 70 50 zenb. edo posta bidez, honako helbide honetara: Gipuzkoako Ur Kontsortzioa, Blanca Vinuesa eraikina. Portuetxe, 16 - 1. solairua 20018 DONOSTIA (Gipuzkoa).Abonatuaren datuak

* Derrigorrezko datuak / ** Bete, titularra partikularra bada

a

a

a

a

-------
Kontagailuaren kokalekua
Fakturak bidaltzeko datuak

* Derrigorrezko datuak / ** Bete, helbidearen titularra eta zerbitzuaren titularra ezberdinak direnean

Bestelako Datuak

* Derrigorrezko datuak

Helbideratze agindu honen sinaduraren bidez, zordunak GIPUZKOAKO URAK, S.A baimentzen du zordunaren entitateari aginduak bidali eta bere kontua zorduntzeko, eta entitatea baimentzen du bere kontuko zordunketak egiteko GIPUZKOAKO URAK, S.A-k agindu bezala. Zordunak bere entitatearekin sinatutako kontratuaren zehaztapen eta baldintzen arabera diru-itzultzeak egiteko legezko eskubidea du, bere entitatearen bidez. Diru-itzultzearen eskaera, kontua zordundu den momentutik zortzi asteren barruan egin daiteke. Zure eskubideei buruzko informazio gehiago zure entitate finantzarioan aurkitu dezakezu.

Udalerriko eskakizunak

Gizpuzkoako Urak-ek ziurtatzen du datu-orrian jasotako datu guztiak erabiliko direla norberaren datuak babesteko abenduaren 13ko 15/99 Lege Organikoan (LOPD) onartzen dituen eran eta murrizketa eta eskubideekin.