Metapostan baja ematea

Metapostan baja emateko, Gipuzkoako Urak-en bezero izan behako zara eta datu-orri hau bete.


  • Metapostan baja emateko derrigorrezkoa da txartel elektronikoaren bitartez konektatuta egotea


  • Datu pertsonalak

    * Derrigorrezko datuak

    Gizpuzkoako Urak-ek ziurtatzen du datu-orrian jasotako datu guztiak erabiliko direla norberaren datuak babesteko abenduaren 13ko 15/99 Lege Organikoan (LOPD) onartzen dituen eran eta murrizketa eta eskubideekin.