Itzuli

ALTAMIRA AUZOKO AZPIEGITURAK BERRITZEA

Eskaintza hasiera data:
2017/11/07
Eskaintza bukaera data:
2017/11/27 15:00:00
Helburua Ordiziako “ALTAMIRA AUZOKO AZPIEGITURAK BERRITZEA” Proiektuan zehaztutako obrak kontratatzea da, dauden galtzadako zoladurak eta espaloiak, gaur egun egoera eskasa dutenak, egokitzeko eta birgaitzeko beharrezko jarduketak zehaztea, baita obren eremuan dauden hornidurako eta saneamenduko sareen berritzea ere
Documentos
pliego de condiciones económico administrativas_publicación_92160002.pdf pliego de condiciones económico administrativas_publicación_92160002.pdf
pliego de prescripciones tecnicas_publicación_92160002.pdf pliego de prescripciones tecnicas_publicación_92160002.pdf